ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΟΥ

 

Σήμερα που η εξειδίκευση θεωρείται απαραίτητη στην αναζήτηση ευκαιριών στον επαγγελματικό τομέα, η συνέχιση των σπουδών και η κατοχή μεταπτυχιακών διπλωμάτων κρίνεται ως ένα μεγάλο βήμα ως προς την ευκολότερη μετάβαση στην επαγγελματική αποκατάσταση. Στις Σχολές Ωμέγα παρέχει την δυνατότητα της συνέχισης των σπουδών των αποφοίτων του, σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια σε Ευρώπη και Αμερική. Οι απόφοιτοί μας έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στο 2ο ή 3ο έτος σπουδών για την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου στους τομείς Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νέων Τεχνολογιών, Κοινωνικών Επιστημών, Εκπαίδευσης, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Το εργατικό δυναμικό, ενεργό ή εν δυνάμει πρέπει να αναβαθμίζεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις όλο και πιο ανταγωνιστικές διεθνείς συνθήκες. Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την μακρόπνοη αναβάθμιση της ποιότητας του. Η εισαγωγή στην αγορά εργασίας, η δυνατότητα επανένταξης σε αυτήν καθώς και η διατήρηση της θέσης εργασίας εξαρτώνται άμεσα από το επίπεδο της αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης που παρέχεται. Η απόκτηση συνεχούς εκπαίδευσης και μόρφωσης στις σημερινές συνθήκες είναι το μόνο εχέγγυο διασφάλισης μίας ομαλής εξέλιξης στον επαγγελματικό βίο. Η γνώση σήμερα είναι δύναμη, ασφάλεια, πρόοδος.

Έτσι, οι Σχολές Ωμέγα πρωτοπορώντας για άλλη μια φορά παρέχει την δυνατότητα περαιτέρω εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στους ήδη εργαζόμενους με την παροχή δια βίου μάθησης σε σεμιναριακό και όχι μόνο επίπεδο. Γιατί η αναζήτηση της εκπαίδευσης δεν αφορά μόνο όσους ετοιμάζονται να εισέλθουν στην επαγγελματική σταδιοδρομία αλλά και σε όσους επιθυμούν να αναρριχηθούν στην ιεραρχία των επαγγελμάτων τους.