Πιστοποιημενος Οργανισμος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και Μεταφορών

 

Στόχος, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθώς και η πλήρης κάλυψη εταιρειών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, και των Μεταφορών, µε διαλειτουργικά και νεοφυή συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, για όλα τα μέσα μεταφοράς, που θα οδηγήσει σε πρόοδο την εφοδιαστική και σε αλλαγή νοοτροπίας.

 

Οποιοδήποτε Μέσο Μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένης της Αεροπορικής Μεταφοράς) και η εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics), υπαγορεύουν τον τρόπο με τον οποίο φτάνετε στον προορισμό σας, τον τρόπο με τον οποίο παραλαμβάνετε τα προϊόντα σας, τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετείται η διαχείριση της παραγγελίας σας, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας, τον τρόπο με τον οποίο γίνεστε πιο ακριβής, περισσότερο αξιόπιστοι και ευέλικτοι εξυπηρετώντας τις ανάγκες των πελατών σας.

 

Το Certified Organisation of Logistics and Transpor (CILT) υποστηρίζει τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, την εμπορική αλυσίδα, καθώς σχεδιάζονται οι δρόμοι, η διακίνηση με τις οδικές μεταφορές, η διαχείριση των πρώτων υλών, οι αεροπορικές μεταφορές, ο σχεδιασμός για την ταχύτερη εμπορική διακίνηση, αποθήκευση και εξασφάλιση των εμπορευμάτων.

 

Η CILT είναι η κορυφαία διεθνής φωνή για την εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές.

Οι Σχολές Ωμέγα και ο CILT προωθούν ταυτόχρονα την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες μας. Προσπαθούμε να τις ενισχύσουμε και να τις βελτιώσουμε μέσω συνεργατικών και διεπιστημονικών μαθημάτων και σεμιναρίων. Μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές και τις γνώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικογένεια των αεροπορικών μεταφορών και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και την εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα.

 

Σύμφωνα με τις αρχές, η αμοιβαία συμφωνία μας είναι:

  • -Αγκαλιάζοντας την παγκόσμια ηγεσία – σκεφτόμαστε και ενεργούμε ως παγκόσμιοι ηγέτες του επαγγέλματός μας και της εφοδιαστικής βιομηχανίας μας.
  • -Παρουσιάζοντας τον επαγγελματισμό – θέτουμε υψηλά πρότυπα στον τομέα της εφοδιαστικής και των μεταφορών και τα τηρούμε με ακρίβεια.
  • -Ενθάρρυνση της πολυμορφίας
  • -επιδιώκουμε ενεργά τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων, από την Αεροπορική Ακαδημία Ωμέγα, ανεξάρτητα από τις δεξιότητες, την ηλικία, το φύλο ή την εθνικότητά τους.
  • -η δυναμική ενέργεια και η προοδευτική στάση μας είναι το κλειδί στην προσπάθειά μας για ανάπτυξη στην εφοδιαστική και στις μεταφορές.
  • -είμαστε «ισχυρότεροι μαζί».

 

Τελικός στόχος μας: Επιδίωξη ενός βασικού συνόλου δεικτών που θα υπηρετήσουν καλύτερα το στόχο µέτρησης και καταγραφής επιδόσεων (π.χ. αειφορία, αποδοτικότητα κ.λπ.) στις εφοδιαστικές αλυσίδες εµπορευµατικών µεταφορών, ώστε να ενθαρρυνθούν η µετάβαση σε αποδοτικότερους και καθαρότερους τύπους µεταφορών και γενικώς η βελτίωση της απόδοσης στην εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics).

Τμήματα:

  • Certified Organisation of Logistics and Transport Warehousing Standards
  • Certified Organisation of Logistics and Transport Clobal Logistics Standards
  • Certified Organisation of Logistics and Transport Supply Chain Operations Standards
  • Certified Organisation of Logistics and Transport Port Internations standards