ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κε.Δι.Βι.Μ

Γραμματέας Διεύθυνσης / Senior Executive Management Assistant

Επαγγελματίας Πωλητής / Sales Professional

Certified Internet Marketing Professional (CIMP) – Πιστοποιημένο Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας

Επαγγελματίας Διαδικτυακού Μάρκετινγκ / Internet Marketing Professional

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας / RealEstateAgens – PropertyManagers

Μηχανογραφημένη Λογιστική

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

 

Δακτυλογράφος Τυφλού Ελληνοαγγλικού Πληκτρολογίου / Administrative Professional Greek –English-Typist –CAPGrEnT

Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας

Επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης

Εσωτερικός Επιθεωρητής

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / EMPLOYEE OF FINANCIAL SERVICES

Εξωτερικός Επιθεωρητής Ποιότητας (QA)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΤQM)