Σεμινάριο στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ξεκινάνε από 17 Φεβρουαρίου 2011 προγράμματα εκπαίδευσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Φωτοβολταϊκά συστήματα στο IEK Ωμέγα με σκοπό την ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερομένων πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και των εφαρμογών τους.

διάρκεια παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι 45 ώρες.

Το σεμινάριο έχει σκοπό την εκμάθηση του αντικειμένου των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των τρεχουσών εξελίξεων στα θέματα Φ/Β τεχνολογίας και των εφαρμογών της.

Απευθύνεται:

Σε ηλεκτρολόγο, μηχανικό, επαγγελματία του χώρου (τεχνικό, σύμβουλο, επενδυτή) και οποιουδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα γίνει παρουσίαση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των στοιχείων από τα οποία αποτελείται μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Θα παρουσιαστούν επίσης τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα ιασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα και η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε κτίρια. Τέλος θα γίνει αναφορά στο κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων, στη νομοθεσία και θα δοθούν οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις παρά μόνο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ήπιες μορφές ενέργειας – Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενότητα 1

Ήπιες μορφές ενέργειας – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ

Μορφές των ΑΠΕ

Αιολική ενέργεια

Βιομάζα

Γεωθερμική ενέργεια

Ηλιακή ενέργεια

Ενότητα 2

Φωτοβολταϊκή ενέργεια – Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Φωτοβολταϊκή ενέργεια

Λειτουργία των Φωτοβολταϊκών

Εξοικείωση με την ορολογία

Ηλιακές κυψέλες

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο (module)

Φωτοβολταϊκές Μονάδες και Συστοιχίες

Λειτουργία

Πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών

Μειονεκτήματα των φωτοβολταϊκών

Επιλογή φωτοβολταϊκών συστημάτων

Απόδοση φωτοβολταϊκών

Ενότητα 3

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Φωτοβολταϊκά πλαίσια

Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων

Διάταξη ΜΡΡ

Ηλεκτρικοί Συσσωρευτές (μπαταρίες)

Ρυθμιστές φόρτισης συσσωρευτών

Συστήματα μετατροπής ισχύος

Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, προστασίας & λοιπά στοιχεία

Απώλειες

Ενότητα 4

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Μέρη αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος

Μεθοδολογία ηλεκτροδότηση εγκατάστασης

Ενεργειακές ανάγκες μπορώ να καλύψω με ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα

Υβριδικά συστήματα

Ενότητα 5

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα

Τεχνικά Προβλήματα Φ/Β Συστημάτων Συνδεδεμένων στο Δίκτυο (Επίδραση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο)

Τρόποι Διασύνδεσης Φωτοβολταϊκών συστημάτων με το δίκτυο Εναλλασσομένου Ρεύματος

Ενότητα 6

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίριο

Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε κτίρια

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε κτίριο

Τρόποι τοποθέτησης φωτοβολταϊκών

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών Φ/Β πλαισίων σε κτίρια

Επιλογή κατάλληλων πλαισίων για ενσωμάτωση σε κτίρια

Πλεονεκτήματα ενσωμάτωσης Φ/Β συστημάτων σε κτίρια

Απώλειες

Προβλήματα κατά την λειτουργία Φ/Β εγκαταστάσεων σε κτίρια

Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες

Ενότητα 7

Κόστος φωτοβολταϊκών συστημάτων – Νομοθεσία

Κόστος φωτοβολταϊκών συστημάτων

Σημεία Προσοχής

Νομοθεσία

Ενότητα 8

Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις.

Ενότητα 9

Οδηγίες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις.