Νέα Δραστηριότητα του ΙΕΚ ΩΜΕΓΑ

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΕΚ Ωμέγα σε συνεργασία

με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κινούμαστε δυναμικά προς την κατεύθυνση της διοργάνωσης του μεγαλύτερου κέντρου εκπαιδευτικού τουρισμού στην Ελλάδα.

-Προσφέρουμε αξιοπιστία της ποιότητας των εκπαιδευτικών παροχών βάση της μακροχρόνιας εμπειρίας μας στην εκπαίδευση αλλά και συνεργαζόμενοι

με σπουδαίους καθηγητές των Πανεπιστημίων.

-Προσφέρουμε πλήρεις παροχές εκπαίδευσης, διαμονής,

διατροφής και αναψυχής σε κάθε εκπαιδευόμενο.

-Παρέχουμε πλήρεις ταξιδιωτικές υπηρεσίες.