Επιταγή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κατάρτιση 80 ωρών και Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στον Τουριστικό Τομέα, με απολαβές από 2.400,00 έως 2.700,00 ευρώ.

Έχοντας την κάρτα ανεργίας σας μπορείτε να μας καλέσετε έτσι να συμπληρώσουμε μαζί την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα.

Προσοχή! Οι δηλώσεις συμμετοχής λήγουν την Δευτέρα 27/05/2013 και ώρα 24.00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-3247125 και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.setevoucher.gr