Νέο Πρόγραμμα ανέργων

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ να προκηρυχθεί εντός του Μαρτίου 2016, το ΝΕΟ πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης για ανέργους 29 – 64 ετών με  τίτλο ‘ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29 Εως 64 ετων σε κλάδους αιχμής με πιστοποίηση. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα αφορά σε 8 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως το ΕΜΠΟΡΙΟ, ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ, οι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, τα LOGISTICS κ.ά. και θα περιλαμβάνει 43 ειδικότητες.