Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ

 • Τα μεγάλα πνεύματα του κόσμου μοιάζουν με τους φάρους που χρησιμεύουν σαν οδηγοί για το ταξίδι της ζωής μας.
 • Από όλες τις απαραίτητες ΓΝΩΣΕΙΣ στον άνθρωπο η σπουδαιότερη είναι πως θα κατορθώσει να ζει κάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο κακό κι όσο το δυνατόν περισσότερο καλό.
 • Εκείνο το οποίο ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ να ξέρεις ότι το γνωρίζεις, εκείνο το οποίο δεν γνωρίζεις να ξέρεις ότι δεν το γνωρίζεις. Αυτή είναι η πραγματική ΓΝΩΣΗ.
 • Το μόνο κόσμημα που δεν φθείρεται είναι η ΓΝΩΣΗ.
 • Η ΓΝΩΣΗ είναι θησαυρός αλλά η πράξη είναι το κλειδί.
 • Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει ΓΝΩΜΗ, ο ανόητος ποτέ.
 • Η ΓΝΩΣΗ είναι το καταστάλαγμα της σκέψεως.
 • Τα μεγάλα πνεύματα του κόσμου μοιάζουν με τους φάρους που χρησιμεύουν σαν οδηγοί για το ταξίδι της ζωής μας.
 • Από όλες τις απαραίτητες ΓΝΩΣΕΙΣ στον άνθρωπο η σπουδαιότερη είναι πως θα κατορθώσει να ζει κάνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο κακό κι όσο το δυνατόν περισσότερο καλό.
 • Εκείνο το οποίο ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ να ξέρεις ότι το γνωρίζεις, εκείνο το οποίο δεν γνωρίζεις να ξέρεις ότι δεν το γνωρίζεις. Αυτή είναι η πραγματική ΓΝΩΣΗ.
 • Το μόνο κόσμημα που δεν φθείρεται είναι η ΓΝΩΣΗ.
 • Η ΓΝΩΣΗ είναι θησαυρός αλλά η πράξη είναι το κλειδί.
 • Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει ΓΝΩΜΗ, ο ανόητος ποτέ.
 • Η ΓΝΩΣΗ είναι το καταστάλαγμα της σκέψεως