Συνεργασίας με το Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών ΣΕΜΕΞ

Οι Σχολές Ωμέγα ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους με το Πανελλήνιο Σωματείο  Τεχνικών Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών.

Οι Σχολές Ωμέγα, το Πανελλήνιο Σωματείο  Τεχνικών Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών καιο Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων DQS Ελλάς συμφώνησαν να συνεργαστούν Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Οι Σχολές Ωμέγα δραστηριοποιούνται στον τομέα της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο κλάδος που εκπροσωπείται από το Σωματείο έχει ταχεία ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία και απαιτεί εξειδικευμένο και καταρτισμένο τεχνικά προσωπικό.

Σήμερα δεν υπάρχει κατάρτιση εξειδίκευσης στον τομέα της Μηχανολογίας για την ανωτέρω ειδικότητα, είτε στα ΕΠΑΛ είτε στα ΙΕΚ η ειδικότητα Τεχνικού Μηχανών θαλάσσιας Σκαφών Αναψυχής (η αντίστοιχη ειδικότητα υπήρχε έως το 2015 και σήμερα έχει καταργηθεί).

Επίσης το Σωματείο είναι συνιδιοκτήτης σχήματος πιστοποίησης προσώπων διαπιστευμένου από το ΕΣΥΔ

Ο Φορέας Πιστοποίησης DQS με κύρια δραστηριότητα να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης συστημάτων διαχείρισης προϊόντων, δεξιοτήτων & προσώπων. Η «DQS Hellas» έχει διαπιστευτεί από το Ε.ΣΥ.Δ σύμφωνα με το πρότυπο EN 17024: 2012, για το Σχήμα Πιστοποίησης «Τεχνικών Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών».

Αναγνωρίζοντας από κοινού ότι :

Την ανάγκη να συνταχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωση και εξειδίκευσης απόφοιτων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων ή ΕΠΑΛ ΙΕΚ αλλά και ΑΤΕΙ ώστε να αποκτήσουν οι τεχνικοί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ασκήσουν το επάγγελμα του Μηχανικού Σκαφών Αναψυχής.

Την ανάγκη τα παραπάνω προγράμματα θα είναι πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και θα μπορούν να λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες και οι απόφοιτοι θα οδηγούνται σε πιστοποίηση προσόντων σύμφωνα με το ISO 17024.

Είναι εθνικής σημασίας ανάγκη η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που εργάζονται σε επιχειρήσεις του ΣΕΜΕΞ και πραγματοποιούν εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση Μηχανών θαλάσσιας Σκαφών Αναψυχής

και επίσης η ανάγκη συνεργασίας των αντισυμβαλλόμενων αποτελεί στρατηγική επιλογή και στόχο, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες. Τα συμβαλλόμενα μέρη, στο πλαίσιο του θεσμικού και επιχειρησιακού τους ρόλου, μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες και τις δυνατότητές τους, προκειμένου να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις κανονιστικές απαιτήσεις, τις καλές πρακτικές, το περίγραμμα δεξιοτήτων, τα επίπεδα εμπειρίας, κλπ. καθώς επίσης και την αμερόληπτη και διαφανή πιστοποίηση των δεξιοτήτων εμπείρων τεχνικών που ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή, συντήρηση, επιδιόρθωση Μηχανών θαλάσσιας Σκαφών Αναψυχής

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική η αρμοδιότητα πιστοποίησης Προσώπων ανήκει σε Φορείς Πιστοποίησης οι οποίοι έχουν αναπτύξει αντίστοιχα Σχήματα Πιστοποίησης και έχουν διαπιστευτεί από Αναγνωρισμένους Φορείς Διαπίστευσης ως Φορείς Πιστοποίησης Προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσμοθετηθεί το διεθνές πρότυπο ISO17024:2012 «General Requirements for Bodies Operating Certification of Persons» το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις για τους Οργανισμούς Πιστοποίησης Προσωπικού για τη Πιστοποίηση Προσώπων.

Συμφώνησαν να συνεργαστούν με στόχο :

Την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την στήριξη του σχήματος πιστοποίησης με τίτλο:

Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών

Με εξειδικεύσεις :

  • Στις εσωλέμβιες μηχανές και
  • Στις εσω εσω/εξωλέμβιες μηχανές

Για τις κατηγορίες:

  • επισκευής,
  • συντήρησης,
  • επιδιόρθωσης

Στα επίπεδα εμπειρίας;

  1. Level 0 Trainee                    Νεοεισερχόμενος
  2. Level 1 Skilled                     Βοηθός Τεχνίτη
  3. Level 2 Proficient                 Tεχνίτης
  4. Level 3 Senior                      Αρχιτεχνίτης
  5. Level 4 Expert                      Εμπειρογνώμων

Η πιστοποίησης θα διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗ και τον ισχύοντα Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων