Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου στο ΙΕΚ Ωμέγα

Το ΙΕΚ Ωμέγα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές του να ακολουθήσουν την ειδικότητα του Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου. Ένας χώρος ο οποίος τα τελευταία χρόνια αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση στη χώρα μας!

Τι γνώσεις αποκτά το στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου;

Με τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα μαθήματα που πραγματοποιούνται στις Σχολές Ωμέγα, ο σπουδαστής θα μάθει να  εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων – εφαρμογών (λογισμικών) και θα ασχοληθεί με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας!

Σε ποιους τομείς μπορεί να εργαστεί;

Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία Μικρομεσαίας / Μεγάλης μεταποιητικής / Βιομηχανικής / Βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών / Εμπορικής κ.τ.λ. επιχείρησης του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα.

Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να εργαστεί, επίσης, ως ελεύθερος επαγγελματίας, με κατοχυρωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος!

Οι χώροι εργασίας μπορεί να είναι ακόμα οι εξής : τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών Δήμων, ΟΤΑ και Υπουργείων – σε τμήματα οικονομικών υπηρεσιών και προμηθειών ΔΕΚΟ – σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς φορείς – σε λογιστήρια & οικονομικά τμήματα εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών – σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.