Έναρξη φθινοπωρινού εξαμήνου 2020Β – ΙΕΚ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης αρ.131188/30-9-2020 ΥΑ η έναρξη των μαθημάτων για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ καθορίζεται η Δευτέρα 19
Οκτωβρίου 2020 και λήγει την 15 Φεβρουαρίου 2021 συμπεριλαμβανομένου της έκδοσης των αποτελεσμάτων και της ολοκλήρωσης των εξετάσεων.