Πρακτική Άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ

Θέμα: Σημαντική Ανακοίνωση περί ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης Αποφοίτων ΙΕΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νέου νόμου ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4777 που δημοσιεύτηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2021,

31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν

πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27.

Αυτό πρακτικά αναφέρεται σε αποφοίτους ΙΕΚ οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική τους Άσκηση έως τις 21 Δεκεμβρίου 2020 και πλέον έχουν καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2022.

Mόλις επιτραπεί από το Υπουργείο Παιδείας να ξεκινήσουν οι Πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες τώρα είναι σε αναστολή, επικοινωνήστε με τη ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ για να δρομολογήσετε την Πρακτική σας Άσκηση.