ΑΔΕΙΕΣ

ΠΙστοποιησεισ

Η έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης των σχολών Ωμέγα αποτυπώνεται σε κάθε σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και στις διεθνής πιστοποιήσεις & άδειες που διαθέτει. Παρακάτω συγκεντρώνονται όλοι οι φορείς και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις :

 

Πιστοποιηση ΙΕΚ 

επιπέδου 5

Πιστοποiηση 

Κέντρου δια βίου μάθησης

Πιστοποίηση 
Αεροπορικων επαγγελματων 

Πιστοποιηση ΙΕΚ επιπεδο 5

Πρόκειται για ολοκληρωμένα διετή προγράμματα σπουδών αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης που παρέχουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Στα προγράμματα σπουδών επιπέδου 5 δεν απαιτείται προηγούμενη πιστοποίηση στο αντίστοιχο αντικείμενο. 

Ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα ΙΕΚ επιπέδου 5 των σχολών Ωμέγα απολαμβάνεις:

Πιστοποιηση εξειδικευσης 

Κεντρου Δια βιου Μαθησης 2

Πρόκειται για προγράμματα μικρότερης διάρκειας με στόχο την μετεκπαίδευση και εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο. Επειδή αποτελούν εξειδίκευση και όχι ολοκληρωμένα προγράμματα πολλές φορές απαιτείται να προϋπάρχει πιστοποίηση βασικής εκπαίδευσης από ΙΕΚ, Επαγγελματικό λύκειο ή άλλον φορέα. 

Ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης Ωμέγα απολαμβάνεις:

Πιστοποιηση Αεροπορικων Επαγγελματων EASA

H Αεροπορική Ακαδημία Ωμέγα αποτελεί έναν από τους ελάχιστους φορείς που είναι επίσημα αναγνωρισμένη από την EASA Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως εκπαιδευτικός φορέας Part 147 & Part CC. Τα προγράμματα της αεροπορικής ακαδημίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες

Προγράμματα αρχικής κατάρτισης

Διετή προγράμματα ολοκληρωμένων σπουδών που δεν απαιτούνε προηγούμενες σπουδές ή πιστοποίηση

Προγράμματα εξειδίκευσης

Ταχύρρυθμα προγράμματα εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης που απαιτούν προηγούμενη πιστοποίηση.

Ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα της Αεροπορικής ακαδημίας Ωμέγα απολαμβάνεις :

Πιστοποιηση ΙΕΚ εξ αποστασεως (online)

Με τον νέο νόμο περί επαγγελματικής κατάρτισης 4763/2020 , πλέον παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης προγράμματος σπουδών ΙΕΚ επιπέδου 5 και εξ ’αποστάσεως, με την φυσική συμμετοχή μόνο στα απαραίτητα εργαστήρια του εκάστοτέ προγράμματος. Η πιστοποίηση εξασφαλίζει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με την δια ζώσης παρακολούθησης. Οι σχολές Ωμέγα όντας διαχρονικά πρωτοπόρες έχουν αναπτύξει online προγράμματα σπουδών μέσω βραβευμένης πλατφόρμας που μπορείς να απολαύσεις:

stock-vector-check-mark-icon-vector-isolated-on-white-background-250nw-1717886146-removebg-preview
Part CC – Εκπαιδευση Αεροσυνοδων

Φορέας Πιστοποίησης: EASA – Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

stock-vector-check-mark-icon-vector-isolated-on-white-background-250nw-1717886146-removebg-preview
Συστημα Διασφαλισης ΕΝ ISO 9001:2015

Φορέας Πιστοποίησης: DQS

stock-vector-check-mark-icon-vector-isolated-on-white-background-250nw-1717886146-removebg-preview
Συστημα Διασφαλισης ΕΝ ISO 27000

Φορέας Πιστοποίησης: DQS

Η έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης των σχολών Ωμέγα αποτυπώνεται σε κάθε σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και στις διεθνής πιστοποιήσεις & άδειες που διαθέτει. Παρακάτω συγκεντρώνονται όλοι οι φορείς και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις :