Πολιτικη Διαχειρισης Προσωπικων Δεδομενων

1. Προοιμιο

H εταιρεία Ωmega Training Center ΕΠΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την πρακτική και ουσιαστική ενημέρωση σας σχετικά τόσο με την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς όσο και για τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε.

 

2. Πεδιο Εφαρμογης

Η παρούσα πολιτική ασφαλείας εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη Ωμέγα είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά είτε με φυσική παρουσία με ευθύνη δική της. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εταιρείες και ιστότοπους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της ή δε συνεργάζονται με αυτήν. Επίσης κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, οι υπερσύνδεσμοι που σας μεταφέρουν σε άλλους ιστότοπους διαφεύγουν του ελέγχου της Ωmega Training Center ΕΠΕ και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων σας από αυτούς ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν δική τους μη – συμμόρφωση.

 

3. Στοιχεια Υπευθυνου Επεξεργασιας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Ωmega Training Center ΕΠΕ» με έδρα την Αθήνα, και Τηλέφωνο Επικοινωνίας Συλλογή Δεδομένων 2141222888

α. Τα δεδομένα σας συλλέγονται είτε απευθείας από εμάς είτε μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας αφού συμπληρώσετε τις σχετικές αιτήσεις μας. Τα στοιχεία σας συλλέγονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία σε ένα από τα εκπαιδευτικά συγκροτήματά μας σε Αθήνα και Πειραιά.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς περιορίζονται στα απαραίτητα για την εκτέλεση της συμφωνημένης επεξεργασίας και δεν μεταβιβάζονται πωλούνται εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση. Ενδεικτικά, από εσάς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου αποδεικτικού πληρωμής ήτοι ΑΦΜ και ΔΥΟ και ΑΜΚΑ.

 

β. Επεξεργασια και σκοποι

Η Ωμέγα συλλέγει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο και για την έκδοση του νόμιμου αποδεικτικού πληρωμής. Εφόσον το επιθυμείτε και μας αφήσετε με κάποιο τρόπο τα στοιχεία σας επικοινωνούμε μαζί σας για την σχετική ενημέρωση σας για το πρόγραμμα για το επιθυμείτε να ενημερωθείτε.

Εφόσον λάβουμε εγγράφως τη συγκατάθεσή σας η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνία σας για να σας ενημερώνει για προγράμματα και εκδηλώσεις. Αν επιθυμείτε να άρετε την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω email στο info@omega.gr είτε κατεβάζοντας τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος είτε ζητώντας το από το προσωπικό μας.

Ειδικότερα σχετικά με τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών παρόμοιων με ήδη παρασχεθείσες από εμάς υπηρεσίες η πολιτική της Ωμέγα ακολουθεί το νόμο 3471/2006 που υπερισχύει Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 ως ειδικότερος και στο άρθρο 11 παρ. 3 προβλέπει ότι «Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα».

Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη η Ωμέγα θα χρησιμοποιεί το email σας ή να σας καλεί για προώθηση παρόμοιων εκδηλώσεων και προγραμμάτων με αυτό στο οποίο συμμετείχατε εκτός εάν ρητά εναντιωθείτε, το οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση που μας το έχετε ζητήσει και το επιθυμείτε η Ωμέγα μπορεί να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία από εσάς για την υποβολή αίτησης για εξετάσεις από πιστοποιημένο φορέα ή για την υποβολή αίτησης σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συλλέγονται τα στοιχεία που απαιτούνται από τους εκάστοτε φορείς και δεν έχει η Ωμέγα κάποιο έλεγχο για το ποια στοιχεία θα ζητηθούν καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια διακριτική ευχέρεια από την πλευρά μας.

Τέλος, η Ωμέγα συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ονοματεπώνυμο και email) για τη δημιουργία προφίλ σε περίπτωση που επιθυμείτε την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος με τηλεκατάρτιση. Συνεπώς, η νόμιμη βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας είναι καταρχήν η σύναψη σύμβασης και για την περαιτέρω επεξεργασία του marketing είναι η δική σας συγκατάθεση την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

 

4. Χρονικο Διαστημα Διατηρησης

Η Ωμέγα δεσμεύεται να μη διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που ενδείκνυται βάσει του σκοπού της επεξεργασίας. Αν ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαφήμιση η Ωμέγα θα διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο έχει τη συγκατάθεσή σας. Με την ανάκληση της συγκατάθεσης θα διαγράφονται και τα δεδομένα σας εκτός εάν η Ωμέγα έχει τα δεδομένα σας και για άλλο σκοπό επεξεργασίας. Σε τέτοια περίπτωση δε θα συνεχίζεται η διαφήμιση αλλά τα δεδομένα σας θα διατηρούνται από την Εταιρεία μέχρι την ολοκλήρωση του εκάστοτε σκοπού.

 

5. Δικαιωματα των Υποκειμενων και πως μπορουν να τα ασκησουν

Με βάση την κείμενη νομοθεσία μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς είτε μέσω email στο info@omega.gr είτε κατεβάζοντας τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος είτε ζητώντας το από το προσωπικό μας και να μας απευθύνεται το αίτημα σας για:

  • Πρόσβαση στα δεδομένα σας
  • Διόρθωση ή Διαγραφή σας από τα αρχεία μας
  • Άρση της συγκατάθεσης σας να σας ενημερώνουμε σχετικά με προγράμματα και εκδηλώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
  • Περιορισμό της επεξεργασίας
  • Να σας δώσουμε ή να διαβιβάσουμε σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από εμάς ή σε κάθε άλλη περίπτωση δικαιούστε να προβείτε σε καταγγελία.

 

6. Τηρηση Απορρητου

Η Ωμέγα δεσμεύεται να τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας στα οποία έχει πρόσβαση μόνο το προσωπικό της Ωμέγα και οι κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένοι φορείς. Το προσωπικό δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην πωλήσει, μεταβιβάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας παρά το νόμο σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους καθώς και να τα διαφυλάττει από φυσικές ή ψηφιακές παραβιάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο το απόρρητο των δεδομένων σας.

7. Διαβιβασεις

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί διαβιβάσεις δεδομένων εκτός ΕΕ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο κατόπιν δικής σας επιθυμίας ή νομικής υποχρέωσης μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα σας σε φορείς Υπουργείων ή σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δε θα πραγματοποιηθεί διαβίβαση των δεδομένων σας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση σας και τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης.

8. Προστασια

Η Ωμέγα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας καθώς και της διασφάλισης ότι κάθε επεξεργασία γίνεται με βάση τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας και με σεβασμό στα δικαιώματα σας. Σε περίπτωση δε παραβίασης των δεδομένων σας δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε προς τούτο αμελλητί αν η σχετική παραβίαση ενδέχεται να θέσει με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.