Εκδρομες

Οι ΣΧΟΛΕΣ ΩΜΕΓΑ εκτός από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που προσφέρουν μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης των καταρτιζομένων, διοργανώνουν και διάφορες εκδρομές, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στόχος είναι η εμπεριστάτωση των γνώσεων που λαμβάνουν στους χώρους μας επισκεπτόμενοι εκπαιδευτικούς προορισμούς και όχι μόνο. Οι εκδρομές προάγουν τους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας και συμβάλλουν στην απόκτηση καινούριων παραστάσεων και εμπειριών.