ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


 

 • Coaching Psychology και Συμβουλευτική Work Life Balance
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
 • Συμβουλευτική Επαγγελματικής Κινητικότητας & Επαγγελματικής Εξέλιξης Εργαζομένων

 

Μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, οι Σχολές Ωμέγα παρέχουν Συμβουλευτική Υποστήριξη για:

 • Επίτευξη προσωπικών στόχων και επαγγελματική καταξίωση
 • Εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • Διαχείριση Άγχους – Stress Management
 • Διαπροσωπική επικοινωνία
 • ΤεχνικέςΔιαμόρφωσης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς
 • Υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών που ενσωματώνουν πρακτικές ίσων ευκαιριών
 • Αυτογνωσία και αυτενέργεια

 

Coaching Psychology


 

Στην τρέχουσα πραγματικότητα των ραγδαίων εξελίξεων, έχει αυξηθεί σημαντικά η ανάγκη για ευελιξία καθώς οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι επομένως καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις, αλλά και να εξισορροπήσουν την εργασία με τα άλλα τους ενδιαφέροντα.

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον ότι οι άνθρωποι, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, εργάζονται πιο αποτελεσματικά όταν επιτυγχάνουν η επαγγελματική τους ζωή να μην αποβαίνει σε βάρος της προσωπικής τους ζωής. Έχει γίνει κατανοητό και αποδεκτό το γεγονός ότι η βασική προτεραιότητα όλο και περισσότερων εργαζομένων είναι η εύρεση ελεύθερου χρόνου για τη διασφάλιση ισορροπημένης προσωπικής ζωής παράλληλα με την αποτελεσματική διαχείριση των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.

Με αυτό γνώμονα οι Σχολές Ωμέγα  παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες συμβουλευτικές, μελετητικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και σε ανέργους. Η στενή παρακολούθηση και η ενδελεχής έρευνα της αγοράς, καθώς και η χρήση σύγχρονων εργαλείων management για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημιουργικά βέλτιστων λύσεων, εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Μέσα από μία πορεία σταθερής ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων, καθώς και με τη δημιουργία ενός πλέγματος διεθνών και εθνικών συνεργασιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας, οι Σχολές Ωμέγα διαθέτει σήμερα πολύτιμη εμπειρία και είναι σε θέση να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα Tailor-made υπηρεσιών. Τα στελέχη της είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, ικανοί να προτείνουν σύγχρονες και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός επιχειρηματικού κόσμου που διαρκώς αλλάζει.


 

Τα προγράμματα απευθύνονται:

 1.  σε στελέχη και εργαζομένους που επιθυμούν να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, να διασφαλίσουν επιτυχημένη επαγγελματική ανέλιξη και να είναι σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης
 1. σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του WorkLifeBalance, να αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση, να σχεδιάσουν καλύτερα και να υλοποιήσουν δράσεις και πρωτοβουλίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Δράσεις που να είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και αξιώσεις τους, αλλά ταυτόχρονα και σύμφωνες με τις απαιτήσεις της αγοράς, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής τους Στρατηγικής.