9 +1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙς ΤΗΝ ΩΜΕΓΑ

Ποιοι ειναι οι 9&1 λογοι για τους οποιους θες να επιλεξεις την Ωμεγα

 

Η επιλογή της κατάλληλης σχολής, αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για κάθε υποψήφιο εκπαιδευόμενο. Θέλοντας να βοηθήσουμε σε αυτή τη σημαντική απόφαση, θέλουμε να σου παραθέσουμε τους 9&1 λόγους, για τους οποίους θα θελήσεις να επιλέξεις τις Σχολές Ωμέγα.

Η εκπαίδευση ξεκινάει από τους ανθρώπους, για αυτό και οι Σχολές Ωμέγα έχουν ως θεμέλιο τους τον άνθρωπο. Από το 1969 όπου και ιδρύθηκαν, οι Σχολές Ωμέγα δημιουργήθηκαν με όραμα και αγάπη για όλους τους νέους ανθρώπους, που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον, μέσα από την επαγγελματική τους κατάρτιση. Με πάνω από 50 χρόνια και πάνω από 55.000 αποφοίτους με επαγγελματική απορρόφηση 94%, έχουμε μία συνταγή επιτυχίας που αποδειγμένα αποτυπώνει στη πράξη όλα όσα υποσχόμαστε στην αρχή.

Όραμα μας για όλους τους ανθρώπους που μας επιλέγουν, είναι η βελτίωση της ζωής τους μέσα από την επιλογή και επιτυχία σε αντικείμενα που πραγματικά τους ενθουσιάζουν και εργάζονται σε αυτά καθημερινά με πάθος και όραμα για το μέλλον και την εξέλιξη τους. Η αποστολή μας είναι, να χρησιμοποιούμε καθημερινά όλη την δημιουργικότητα μας για να βοηθάμε ανθρώπους να βρουν, να επιλέξουν και να αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μετατρέψουν το πάθος τους σε μια επιτυχημένη επαγγελματική καριέρα, μέσω από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουμε.

Για να το επιτύχουμε αυτό, πιστεύοντας στην απόλυτη εξειδίκευση για τη μέγιστη δυνατή επιτυχία σε κάθε επιμέρους επάγγελμα, χωρίσαμε την Ωμέγα, σε έξι επιμέρους ακαδημίες : την Ωmega Aviation Academy, την Ωmega Sports & Fitness Academy, την Ωμέγα Yachting Academy, την Ωμέγα Engineering Academy, την Ωμέγα Business Academy και την Ωmega Maritime Academy. Κάθε ακαδημία βασίζει την επιτυχία της στο βάθος της εκπαίδευση που προέρχεται από στρατηγικές συνεργασίες με τους κορυφαίους, εξειδικευμένους στο κάθε αντικείμενο, φορείς. Η κάθε Ακαδημία προσφέρει προγράμματα σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Επιμόρφωση και Δια βίου μάθηση, αλλά και προγράμματα για επιχειρήσεις σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Η έμφαση στην ποιότητα της εκπαίδευσης των Σχολών Ωμέγα επιβεβαιώνεται σε κάθε σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και στις διεθνής πιστοποιήσεις και άδειες που έχει λάβει. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ωμέγα φέρει πιστοποίηση ΙΕΚ Επιπέδου 5, πιστοποίηση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, Πιστοποίηση Αεροπορικών Επαγγελμάτων από την EASA, αλλά και Πιστοποίηση ΙΕΚ Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Η Πιστοποίηση ΙΕΚ Επιπέδου 5, διασφαλίζει ότι προσφέρονται ολοκληρωμένα διετή προγράμματα σπουδών αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, τα οποία παρέχουν διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους μας. Η απουσία προηγούμενης πιστοποίησης ή αντίστοιχων γνώσεων, δεν αποτελούν εμπόδιο για κανένα υποψήφιο καθώς δεν αποτελούν προϋπόθεση. Ένας απόφοιτος μας, ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της επιλογής του, λαμβάνει μεταξύ άλλων : Κρατική & Διεθνή Πιστοποίηση, Πλήρη δικαιώματα άσκησης επαγγέλματος, Δυνατότητα εισαγωγής σε δημόσιο πανεπιστήμιο μέσω κατατακτήριων εξετάσεων και τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε απόφοιτος μας, είναι ΙΕΚ Approved.

Η Ωμέγα, στο κομμάτι της Δια Βίου Μάθησης, έχει λάβει πιστοποίηση Επιπέδου 2. Αυτό μεταφράζεται σε προγράμματα μικρότερης διάρκειας με στόχο την μετεκπαίδευση και εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο. Επειδή, αποτελούν εξειδίκευση και όχι ολοκληρωμένα προγράμματα σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται να προϋπάρχει πιστοποίηση βασικής εκπαίδευσης από ΙΕΚ, Επαγγελματικό λύκειο ή άλλον εκπαιδευτικό φορέα. Ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης, ο απόφοιτος λαμβάνει : Κρατική πιστοποίηση (διεθνώς αναγνωρισμένη), Εγγραφή στα επαγγελματικά μητρώα και Πιστοποίηση συνεργαζόμενους διεθνής φορείς (ανάλογα το αντικείμενο εκπαίδευσης).

H Ωmega Aviation Academy, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους φορείς που είναι επίσημα αναγνωρισμένη από την EASA, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ως εκπαιδευτικός φορέας Part 147 & Part CC. Τα προγράμματα της αεροπορικής ακαδημίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : τα Προγράμματα αρχικής κατάρτισης που αποτελούν διετή προγράμματα ολοκληρωμένων σπουδών, που δεν απαιτούνε προηγούμενες σπουδές ή πιστοποίηση, και σε Προγράμματα εξειδίκευσης, που αποτελούν ταχύρρυθμα προγράμματα εξειδίκευσης και μετεκπαίδευσης που απαιτούν προηγούμενη πιστοποίηση. Κάθε απόφοιτος οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος της Ωmega Aviation Academy, απολαμβάνει : Κρατική πιστοποίηση, Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση EASA, Πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και Εγγυημένη πρακτική άσκηση στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρίες.

Η αναγνώριση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρουμε ωστόσο, δε θα μπορούσε παρά να φέρει και τη «σφραγίδα ποιότητας» από τους κορυφαίους του χώρου. Η DQS, ο κορυφαίος γερμανικός φορέας πιστοποίησης, έχει δώσει πιστοποίηση ISO 9001 για τις υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ έχει δώσει πιστοποίηση ISO 27001 όσο αφορά την Ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων. Στο κομμάτι της Ναυτικής Εκπαίδευσης, η Ωmega Maritime Academy, η ναυτική ακαδημία των Σχολών Ωμέγα, φέρει πιστοποίηση ISO 9001 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών για την Ναυτική Εκπαίδευση από τον διεθνή φορέα ΙQNET και πιστοποίηση ISO 9001 από τον Κρατικό φορέα πιστοποίησης MIRTEC για την κατάρτιση στα Ναυτικά Επαγγέλματα. Στη Ναυτική Εκπαίδευση μάλιστα, συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες με τους κορυφαίους του χώρου, φέρνοντας μια νέα εποχή στην Ναυτική Εκπαίδευση από την Ωmega Maritime Academy, σε συνεργασία με την Σερβική Ακαδημία VBS, προσφέροντας νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στις ειδικότητες των Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διοίκηση Λιμένων (Port Managment).

Με την εισαγωγή του νέου εκπαιδευτικού Νόμου περί επαγγελματικής κατάρτισης, του Νόμου 4763/2020, παρέχεται πλέον η δυνατότητα ολοκλήρωσης προγράμματος σπουδών ΙΕΚ Επιπέδου 5 και εξ ’αποστάσεως. Η φυσική παρουσία, είναι απαραίτητη μόνο στα απαραίτητα εργαστήρια του εκάστοτε προγράμματος, ενώ η πιστοποίηση εξασφαλίζει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με την δια ζώσης παρακολούθησης. Οι Σχολές Ωμέγα, όντας διαχρονικά πρωτοπόρες, έχουν αναπτύξει online προγράμματα σπουδών μέσω βραβευμένης πλατφόρμας, προσφέροντας : Συγχρονισμένα online classes, Ασύγχρονη υποστηρικτική εκπαίδευση, Πρόσβαση σε μοναδικό υλικό, VR εργαστηριακά μαθήματα και Φυσικά εργαστηριακά μαθήματα στα 2 υπερσύγχρονα εργαστήρια Ωμέγα.

Ο σημαντικότερος ωστόσο λόγος, για τον οποίο θα επιλέξει κάποιος την Ωμέγα, είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση με την οποία προσφέρουμε όλα τα παραπάνω. Η γνώση, όπως λέμε, γράφεται με Ωμέγα, ωστόσο οι άνθρωποι, είναι το βασικό συστατικό που δίνει ουσία στη γνώση. Είναι οι απορίες και οι προβληματισμοί τους, είναι το πάθος των νέων να προχωρήσουν κάθε τι ένα βήμα παραπέρα, είναι η ακόρεστη επιθυμία τους να εξελίξουν το κάθε τι με το οποίο θα ασχοληθούν. Όλα αυτά, είναι μέρος της συνταγής της επιτυχίας της Ωμέγα. Είναι ο αφουγκρασμός των όσων έχουν να πουν οι νέοι, που μας κάνουν καλύτερους και μας εξελίσσουν μαζί τους. Έτσι, έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε το αύριο της εκπαίδευσης σήμερα. Μέσα από την επιθυμία των νέων να εξελιχθούν, εξελισσόμαστε και εμείς μαζί τους, καθημερινά. Προσφέροντας όλα αυτά, μέσα από τη γνώση. Η γνώση, η οποία, γράφεται με Ωμέγα.