Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Άλλες φορές ευχάριστες, άλλες φορές κάπως δυσάρεστες. Η αποτυχία, η οποία τόσο έχει δαιμονοποιηθεί από τη σύγχρονη κοινωνία, δεν είναι παρά μία ευκαιρία για κάτι ακόμα καλύτερο ή ανώτερο, από τον αρχικό στόχο. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης εξάλλου έχει πει...